Legálny prechod na Windows 10

Nestihli ste prechod na najnovší operačný systém Windows 10, ktorý ponúkal Mikrosoft do 27.júla 2016? Stále existuje možnosť priamo prejsť zo staršieho Windows ( 7, 8, 8.1, ) zadarmo.

Microsoft ukončil „štandardnú“ ponuku bezplatného prechodu zo systémov Windows 7 alebo Windows 8.1 na "Windows 10" 27.júla 2016.

Napriek tomu však stále viem prejsť na nový operačný systém Windows 10 bezplatne!!!

Podmienkou je mať aktivovaný legálny operačný systém Windows 7, Windows 8, alebo Windows 8.1 .

Takto viem urobiť upgrade, aktualizáciu na Windows 10 s aktiváciou v Microsofte. Widows budde legálne aktivovaný.

Po tejto aktivácii, každá nová čistá reinštalácia Windows 10, bude cez internet aktivovaná v Mikrosofte automaticky.

Inštaláciu výkonám so štandardnými programami a nastaveniami, nastavením PC, aby dal čo najlepší výkon.

na začiatok

Možnosť rýchlej pomoci - opravy aj na diaľku, teda cez internet a telefón. Zaručená Vaša bezpečnosť!!!

Inštukcie:

Stiahni súbor do počítača a spusti ho, (neinštaluje sa),

Nadiktuj technikovi Vaše ID zobrazené v programe TeamViewer,

Nadiktuj technikovi vygenerované heslo,

po ukončení opravy PC zatvoriť okno TeamViewer. (po reštarte sa zmení heslo!!!, čím je zaručená Vaša bezpečnosť)